องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
 


  จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
      

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวั...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสมัยวิสาม...
      

การประชุมสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 กันย...

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมตำบลพิจารณร่า...
       วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา10.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 
TH ค้นหา รูปโปรไฟล์ รายงานผลการติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563