องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกใ...
      

ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศาสนส...

  โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ครั้งที่ 5/25...
      

โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ครั...

  กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภ...
      

อบต.ห้วยทรายร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิ...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560