องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4
      

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4 1/2561 

  ถวายเทียนเข้าพรรษา
      

ถวายเทียนเข้าพรรษา 5 วัด ในตำบลห้วยทราย

  หล่อเทียนพรรษา
      

หล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระในวันเข้าพรรษา


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560