องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  อบรมให้ความรู้ เรื่อง แยกก่อนทิ้ง ให้กับนักเรียนโร...
      

อบรมให้ความรู้ เรื่อง แยกก่อนทิ้ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยทราย

  โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ
      

โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ครั...

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
      

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อบต.ห้วยทราย และผู้นำชุมชน ร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุ...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560