องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
 
  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภ...
      

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.ห้วยทราย ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค...

  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
      

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...

  อบต.ห้วยทราย อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี
      

#องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
🏆อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี🏆

<...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 
TH ค้นหา รูปโปรไฟล์ รายงานผลการติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563