องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 R
      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันค...

  ขอเชิญชวนร่วมมือกันใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก
      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ขอเชิญชวนร่วมมือกันใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก

...
  โครงการใช้จักรยานแทนรถยนต์
      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์การใช้จักรยานแทนรถยนต...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560