องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  📣📣โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา...
      

  กิจกรรมทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำบริเวณซุ้มประตูทาง...
       #กิจกรรมทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดห้วยทองหลาง โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ...
  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบ...
      

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563
งานวันเด็ก ปี2561

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560