องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พร้อมด้วยพนักงานข้าร...
      

นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ...

  📣📣โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา...
       📣📣โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยเคลื่อนท...
  โครงการจัดประชุมประชาคม (ระดับตำบล)
      

โครงการจัดประชุมประชาคม(ระดับตำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 
โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563
งานวันเด็ก ปี2561