องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-9350935
 
นายพล  ฉายากุล
 นายเจษรุช  แก้วสุริยาภรณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9471187

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.096-2786918

 
 นายชาติชาย  สังข์สินธ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.096-2549879