องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2564 [ 15 ก.ค. 2566 ]119
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]25
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4-2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]60
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]53
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13) [ 31 ม.ค. 2566 ]75
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]32
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]59
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนครั้งที่2/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]202
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]159
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]35
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]49
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]349
13 รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 31 พ.ค. 2564 ]198
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]187
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 [ 5 พ.ค. 2563 ]186
16 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 5 พ.ค. 2563 ]156
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แบบ ผ.02) [ 1 ก.ค. 2562 ]142
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 18 ธ.ค. 2560 ]148