องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2564 [ 15 ก.ค. 2566 ]42
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนครั้งที่2/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]119
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]99
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]123
5 รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 31 พ.ค. 2564 ]138
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]129
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 [ 5 พ.ค. 2563 ]129
8 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 5 พ.ค. 2563 ]113
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แบบ ผ.02) [ 1 ก.ค. 2562 ]101
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 18 ธ.ค. 2560 ]103