องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองการศึกษา

   
 
  นางปทุมพร สูตรสุวรรณ  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ 086-3260022
 
   
 (ว่าง) นางโสภา  อ้นประเสริฐ
  (ว่าง)
 นักวิชาการศึกษา ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ครูผู้ดูแลเด็ก

 
(ว่าง) (ว่าง)
 นางสาวนภัทร  ปราบเสียง
ผช.นักวิชาการศึกษา   ผู้ดูแลเด็ก   คนงานทั่วไป