องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 มี.ค. 2564 ]91
2 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 ก.พ. 2564 ]131
3 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 19 ก.พ. 2564 ]126
4 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 พ.ย. 2563 ]99
5 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 19 พ.ย. 2563 ]122
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]133
7 ป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 31 ต.ค. 2561 ]91
8 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]95
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]92
10 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 3 ม.ค. 2561 ]124