องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]46
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]45
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]58
4 ข้อบัญญัติ ปี 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]49
5 ข้อบัญญัตืงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]53
6 ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]48
7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]47
8 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 -หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ [ 16 ธ.ค. 2562 ]48
9 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]50
10 หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ -หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ [ 16 ธ.ค. 2562 ]50
11 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]49
12 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]48
13 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]50