องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ค. 2566 ]24
2 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]10
3 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]6
4 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้ยทราย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 21 เม.ย. 2566 ]34
5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งปม. พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]16
6 ประชาคมขอตัดต้นสักในเขตทางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย [ 10 เม.ย. 2566 ]20
7 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย [ 31 มี.ค. 2566 ]15
8 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]10
9 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด [ 22 มี.ค. 2566 ]11
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]11
11 ประชาคมผู้ประสบอุทกภัย อบต.ห้วยทราย [ 13 มี.ค. 2566 ]33
12 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]22
13 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 ก.พ. 2566 ]7
14 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]25
15 บันทึกข้อมุลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในองค์กร [ 31 ม.ค. 2566 ]6
16 ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 31 ม.ค. 2566 ]6
17 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]18
18 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]10
19 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหเวยทราย สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]13
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11