องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 6 ต.ค. 2564 ]4
2 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยทราย [ 1 ต.ค. 2564 ]2
3 ประกาศ เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]10
4 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]8
5 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรต่ำแหน่งว่าง [ 27 ส.ค. 2564 ]16
6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]16
7 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 12 ส.ค. 2564 ]13
8 🙏ในปีเข้าพรรษา 2564 มาเปลี่ยนเทียนเป็นทานกันเถอะ🙏 [ 22 ก.ค. 2564 ]10
9 การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในพื้นที่พักอาศัย [ 21 ก.ค. 2564 ]11
10 คำแนะนำ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพารตเมนท์ หอพัก [ 21 ก.ค. 2564 ]11
11 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดืั้รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยทราย [ 20 ก.ค. 2564 ]11
12 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 12 ก.ค. 2564 ]10
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]9
14 หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ [ 9 ก.ค. 2564 ]9
15 ปิดสถานที่เสี่ยง การปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว [ 29 มิ.ย. 2564 ]10
16 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 มิ.ย. 2564 ]10
17 เรื่อง การรับวัคซีน AstraZeneca เพื่อป้องกันโควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]10
18 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]9
19 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือน [ 7 มิ.ย. 2564 ]9
20 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 [ 19 พ.ค. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6