องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]24
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2566 ]29
3 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]20
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]37
5 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]58
6 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 21 ส.ค. 2566 ]55
7 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผูู้บริหารว่าง [ 10 ส.ค. 2566 ]46
8 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]52
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]39
10 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด [ 30 พ.ค. 2566 ]44
11 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ค. 2566 ]64
12 ประกาศ เรื่อง รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]41
13 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]49
14 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]53
15 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้ยทราย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 21 เม.ย. 2566 ]76
16 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งปม. พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]62
17 ประชาคมขอตัดต้นสักในเขตทางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย [ 10 เม.ย. 2566 ]50
18 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย [ 31 มี.ค. 2566 ]47
19 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]35
20 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด [ 22 มี.ค. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12