องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]1
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]6
3 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]0
4 แผนการจัดหาพัสดุ(ข้อบัญญัติ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]44
5 แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์) [ 12 มิ.ย. 2562 ]41
6 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 12 มิ.ย. 2562 ]50
7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]42
8 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 [ 11 มิ.ย. 2562 ]31
9 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 พ.ค. 2562 ]49
10 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]60
11 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2562 ]98
12 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]135
13 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 8 พ.ย. 2561 ]102
14 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2561 ]95
15 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(lpa ปี2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]25
16 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]30
17 ประกาศ "เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]137
18 ประชาสัมพันะ์ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]26
19 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2561 ]26
20 แผ่นพับพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 ต.ค. 2561 ]30
 
หน้า 1|2