องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ(ข้อบัญญัติ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]26
2 แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์) [ 12 มิ.ย. 2562 ]24
3 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 12 มิ.ย. 2562 ]34
4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]26
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี [ 11 มิ.ย. 2562 ]15
6 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 พ.ค. 2562 ]34
7 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]48
8 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2562 ]83
9 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]122
10 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 8 พ.ย. 2561 ]87
11 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2561 ]81
12 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(lpa ปี2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]12
13 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]14
14 ประกาศ "เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]125
15 ประชาสัมพันะ์ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]13
16 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2561 ]12
17 แผ่นพับพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 ต.ค. 2561 ]14
18 โครงการแม่ลูกผูกพัน สร้างฝัน การเรียนรู้ที่เป็นจริงของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 ก.ย. 2561 ]13
19 แผ่นพับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ส.ค. 2561 ]14
20 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณืและติดตั้ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย [ 17 ก.ค. 2561 ]179
 
หน้า 1|2