องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางปทุมพร สูตรสุวรรณ 
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

 
   

 นางสาวนิอร พิมสารี


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
 
นางพนิตอนงค์  สุขไพบูลย์

นายธนกฤต  ก่อกิจวิบูลย์
 ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน