องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกับกับติดตามการดำเเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 6 ต.ค. 2565 ]30
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570) [ 26 ก.ค. 2565 ]30
3 การดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]93
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]106
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]97
6 การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]86
7 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]94
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]82
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2565 [ 8 ธ.ค. 2564 ]86
10 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]91
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2564 ]91
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]89
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]90
14 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]117
15 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]93
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]114
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]89
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 1 พ.ค. 2563 ]84
19 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]81
20 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2