องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]48
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]48
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]49
4 การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]45
5 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]49
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]45
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2565 [ 8 ธ.ค. 2564 ]46
8 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]50
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2564 ]51
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]48
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]50
12 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]49
13 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]47
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]50
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]45
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 1 พ.ค. 2563 ]45
17 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]45
18 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]46
19 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน [ 1 พ.ค. 2563 ]46
20 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด [ 1 พ.ค. 2563 ]49