องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]35
2 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 6 เม.ย. 2563 ]27
3 แผนพัฒนาบุคลากร [ 1 เม.ย. 2563 ]30
4 หลักเกณฑ์สมรรถนะ ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง [ 1 ต.ค. 2562 ]29
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]27
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]28
7 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และข้อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]28