องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองช่าง

     
   นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(ว่าง)
 (ว่าง)
  นางสาวพัทรศญาภรณ์ เพิ่มกิตติกุล
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
  นางสาวศิริรักษ์  ภูหิรัญ 
  นายคงฤทธิ์  สุขคำ นายมนตรี แย้มสมพงษ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป  ผช.นายช่างโยธา พนง.จ้างเหมาบริการ
 
 
นายสุเทพ  อันชูนี

 
 พนง.จ้างเหมาบริการ