องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

     
   นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกรกฏ ภูมิโยธิน
 (ว่าง)
  นางสาวพัทรศญาภรณ์ เพิ่มกิตติกุล
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

  นางสาวศิริรักษ์  ภูหิรัญ 
  นายคงฤทธิ์  สุขคำ นายมนตรี แย้มสมพงษ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป  ผช.นายช่างโยธา พนง.จ้างเหมาบริการ
 
 
นายสุเทพ  อันชูนี
นายชาติชาย อ่วมสกุล -
 พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ  พนง.จ้างเหมาบริการ