องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองช่าง

     
   นายสมหมาย  ทีฆพฤกษ์
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกรกฏ ภูมิโยธิน
 (ว่าง)
  นางสาวพัทรศญาภรณ์ เพิ่มกิตติกุล
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

  นางสาวศิริรักษ์  ภูหิรัญ 
  นายคงฤทธิ์  สุขคำ นายมนตรี แย้มสมพงษ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป  ผช.นายช่างโยธา พนง.จ้างเหมาบริการ
 
 
นายสุเทพ  อันชูนี

 
 พนง.จ้างเหมาบริการ