องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]33
2 แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]61
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่1 [ 18 เม.ย. 2565 ]91
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2565 ]86
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]99
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 29 ธ.ค. 2563 ]124
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]126
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2563 ]89
9 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]110
10 แผนดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]95
11 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2560 ]93
12 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 ต.ค. 2560 ]93
13 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2560 ]87
14 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม [ 1 ต.ค. 2560 ]89
15 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี [ 1 ต.ค. 2560 ]90
16 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ต.ค. 2560 ]90
17 บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2560 ]87