องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยทราย
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]104
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]90
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]94
4 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]120
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]94
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการตัดกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]90
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]90
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 7 ม.ค. 2562 ]102