องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 26 เม.ย. 2565 ]140
2 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 26 เม.ย. 2565 ]124
3 คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 26 เม.ย. 2565 ]127
4 คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]126
5 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภา [ 26 เม.ย. 2565 ]120
6 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 26 เม.ย. 2565 ]125
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 เม.ย. 2565 ]132
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ก.พ. 2564 ]141
9 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ [ 12 มิ.ย. 2562 ]127