องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 26 เม.ย. 2565 ]84
2 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 26 เม.ย. 2565 ]83
3 คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 26 เม.ย. 2565 ]88
4 คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]88
5 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภา [ 26 เม.ย. 2565 ]88
6 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 26 เม.ย. 2565 ]83
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 เม.ย. 2565 ]84
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ก.พ. 2564 ]87
9 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ [ 12 มิ.ย. 2562 ]86