องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สื่อการเลือกตั้ง

การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง


การเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น


ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง


เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.