องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่1 เชื่อมต่อหมู่ที่6 สายพหลโยธิน - โนนคล้อ ตำบลห้วยทราย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่1 เชื่อมต่อหมู่ที่6 สายพหลโยธิน - โนนคล้อ ตำบลห้วยทราย
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง