องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้ส่งแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้าประเมินในระบบตามเอกสารที่แนบมา ด้วยนี้    เอกสารประกอบ แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ