องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]144
162 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมยัที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]102
163 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 ก.พ. 2564 ]121
164 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 19 ก.พ. 2564 ]121
165 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2564 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]107
166 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]99
167 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]112
168 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]118
169 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]96
170 แนะนำสถานที่ท้องเที่ยวในตำบลห้วยทราย "วัดพัชรบรรพตวราราม" [ 9 ก.พ. 2564 ]141
171 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]128
172 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2564 ]121
173 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ก.พ. 2564 ]126
174 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]128
175 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2564 ]129
176 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนนักงานจ้างขององค์ารบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 7 ม.ค. 2564 ]126
177 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]124
178 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]132
179 เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 12 ธ.ค. 2563 ]181
180 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]131
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13