องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถามเวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 036-379546 โทรสาร 036-379546
E- mail : admin@huaisai.go.th
Web Site : www.huaisai.go.th

แผนที่อบต.