องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 [ 25 มี.ค. 2564 ]118
142 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 มี.ค. 2564 ]163
143 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน [ 17 มี.ค. 2564 ]120
144 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 17 มี.ค. 2564 ]152
145 เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสทางการค้า [ 4 มี.ค. 2564 ]118
146 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]120
147 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]119
148 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]113
149 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]140
150 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมยัที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]99
151 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 ก.พ. 2564 ]118
152 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 19 ก.พ. 2564 ]118
153 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2564 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]104
154 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]96
155 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]108
156 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]114
157 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]92
158 แนะนำสถานที่ท้องเที่ยวในตำบลห้วยทราย "วัดพัชรบรรพตวราราม" [ 9 ก.พ. 2564 ]125
159 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]125
160 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2564 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13