องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แบบประเมินความพึงพอใจ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]26
122 แบบประเมินความพึงพอใจ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]25
123 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรต่ำแหน่งว่าง [ 27 ส.ค. 2564 ]166
124 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]127
125 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]117
126 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]102
127 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 12 ส.ค. 2564 ]141
128 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]97
129 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]102
130 🙏ในปีเข้าพรรษา 2564 มาเปลี่ยนเทียนเป็นทานกันเถอะ🙏 [ 22 ก.ค. 2564 ]145
131 การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในพื้นที่พักอาศัย [ 21 ก.ค. 2564 ]127
132 คำแนะนำ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพารตเมนท์ หอพัก [ 21 ก.ค. 2564 ]166
133 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดืั้รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยทราย [ 20 ก.ค. 2564 ]123
134 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 12 ก.ค. 2564 ]193
135 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]118
136 หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ [ 9 ก.ค. 2564 ]151
137 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง LINE อบต. [ 5 ก.ค. 2564 ]121
138 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]119
139 ปิดสถานที่เสี่ยง การปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว [ 29 มิ.ย. 2564 ]138
140 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 มิ.ย. 2564 ]175
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13