องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]183
82 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 10 ก.พ. 2565 ]151
83 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]141
84 การมอบอำนาจนายกให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 10 ม.ค. 2565 ]139
85 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 10 ม.ค. 2565 ]183
86 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]138
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]134
88 แผ่นพับ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 10 ม.ค. 2565 ]33
89 แผ่นพับ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน [ 10 ม.ค. 2565 ]26
90 แผ่นพับ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 10 ม.ค. 2565 ]26
91 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]179
92 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]170
93 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]169
94 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]120
95 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]133
96 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2564 ]140
97 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]133
98 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]136
99 รายงานผลารดำเนินการจัดการเรืองร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]180
100 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]119
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13