องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]45
42 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหเวยทราย สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]47
43 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]48
44 ขอเชิญเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]44
45 รายการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]71
46 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน [ 28 ต.ค. 2565 ]44
47 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]47
48 ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงานในสำนักงาน [ 24 ก.ย. 2565 ]32
49 แบบประเมินความพึงพอใจ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]109
50 แบบประเมินความพึงพอใจ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]30
51 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 12 ก.ย. 2565 ]103
52 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่2 [ 12 ก.ย. 2565 ]112
53 ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ [ 9 ก.ย. 2565 ]96
54 ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 16 ส.ค. 2565 ]126
55 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]100
56 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1 [ 10 ส.ค. 2565 ]93
57 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]94
58 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]95
59 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]96
60 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม [ 26 ก.ค. 2565 ]104
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13