องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]51
22 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด [ 30 พ.ค. 2566 ]60
23 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ค. 2566 ]80
24 ประกาศ เรื่อง รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]60
25 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]65
26 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]75
27 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้ยทราย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 21 เม.ย. 2566 ]91
28 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งปม. พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]81
29 ประชาคมขอตัดต้นสักในเขตทางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย [ 10 เม.ย. 2566 ]60
30 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย [ 31 มี.ค. 2566 ]60
31 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]45
32 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด [ 22 มี.ค. 2566 ]50
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]47
34 ประชาคมผู้ประสบอุทกภัย อบต.ห้วยทราย [ 13 มี.ค. 2566 ]69
35 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]58
36 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 ก.พ. 2566 ]41
37 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]55
38 บันทึกข้อมุลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในองค์กร [ 31 ม.ค. 2566 ]46
39 ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 31 ม.ค. 2566 ]48
40 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]52
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13