องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 แผนการจัดหาพัสดุ(ข้อบัญญัติ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]123
222 แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์) [ 12 มิ.ย. 2562 ]133
223 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 12 มิ.ย. 2562 ]125
224 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]125
225 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 [ 11 มิ.ย. 2562 ]120
226 สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมแก่บุคลากร ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]122
227 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 พ.ค. 2562 ]126
228 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]134
229 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2562 ]171
230 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]172
231 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 8 พ.ย. 2561 ]129
232 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2561 ]130
233 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(lpa ปี2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]163
234 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 ต.ค. 2561 ]132
235 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]132
236 ประกาศ "เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]208
237 ประชาสัมพันะ์ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]130
238 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2561 ]198
239 แผ่นพับพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 ต.ค. 2561 ]171
240 [ 1 ต.ค. 2561 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13