องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 9 ธ.ค. 2563 ]124
182 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 9 ธ.ค. 2563 ]118
183 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2563 ]166
184 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]122
185 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]129
186 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]126
187 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2563 ]120
188 ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]125
189 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]124
190 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]126
191 รายงานผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีค่าการให้บริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]122
192 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]129
193 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 1 ก.ย. 2563 ]159
194 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]119
195 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]123
196 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เจ้าพนักงานพัสดุ) [ 21 ก.ค. 2563 ]132
197 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) [ 21 ก.ค. 2563 ]119
198 บทความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีน [ 21 ก.ค. 2563 ]247
199 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 20 ก.ค. 2563 ]185
200 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 20 ก.ค. 2563 ]187
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13