องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]6
2 แบบเปิดเผยข้อมูลใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 มิ.ย. 2567 ]18
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 มิ.ย. 2567 ]12
4 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องแก้ไขชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งที่ผิดพลาด [ 20 มิ.ย. 2567 ]7
5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) [ 11 มิ.ย. 2567 ]36
6 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]17
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 20 มี.ค. 2567 ]25
9 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล แผนชุมชน ตำบลห้วยทราย งปม.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]60
10 การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อปท.ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]35
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดุ [ 21 ก.พ. 2567 ]30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]32
13 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy งปม. พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]41
14 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ห้วยทราย 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]47
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 15 ธ.ค. 2566 ]55
16 อบต.ห้วยทราย_ข้อมูลสถิติการให้บริการ งปม.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]28
17 คู่มือ E-Service อบต.ห้วยทราย [ 20 ต.ค. 2566 ]43
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]101
19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2566 ]63
20 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13