องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]67
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]20
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (1ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2566 ]38
4 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย [ 31 มี.ค. 2566 ]37
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (1ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]36
6 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]59
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2565 ]175
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]130
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]131
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]176
11 ข้อบัญญัติ ปี 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]139
12 ข้อบัญญัตืงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]153
13 ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]146
14 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]182
15 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 -หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ [ 16 ธ.ค. 2562 ]182
16 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]141
17 หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ -หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ [ 16 ธ.ค. 2562 ]140
18 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]130
19 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]201
20 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]138