องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ -หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ -หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ
 
-หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ
-หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง