องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 16 ส.ค. 2565 ]128
62 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]102
63 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1 [ 10 ส.ค. 2565 ]95
64 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]96
65 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]97
66 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]98
67 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม [ 26 ก.ค. 2565 ]106
68 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 26 ก.ค. 2565 ]84
69 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ปีงบประมาณ2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]95
70 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 22 มิ.ย. 2565 ]123
71 เรื่อวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]115
72 แผ่นพับ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 21 มิ.ย. 2565 ]36
73 แผ่นพับ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน [ 21 มิ.ย. 2565 ]38
74 แผ่นพับ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 21 มิ.ย. 2565 ]37
75 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]132
76 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]199
77 แผนดำเนินงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]26
78 ประชาสัมพันธ์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 19 เม.ย. 2565 ]33
79 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]201
80 รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]159
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13