องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย อสม.กำนัน ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกภายในบริเวณวัดบ้านยาง [ 31 มี.ค. 2563 ]209
202 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]148
203 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 27 ม.ค. 2563 ]124
204 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]117
205 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]117
206 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]115
207 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ต.ค. 2562 ]123
208 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]123
209 แผนการจัดหาพัสดุ(ข้อบัญญัติ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]120
210 แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์) [ 12 มิ.ย. 2562 ]128
211 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 12 มิ.ย. 2562 ]121
212 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]121
213 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 [ 11 มิ.ย. 2562 ]118
214 สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมแก่บุคลากร ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]118
215 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 พ.ค. 2562 ]123
216 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]129
217 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2562 ]166
218 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]169
219 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 8 พ.ย. 2561 ]126
220 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2561 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13