องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ที่ได้บริจาคขยะรีไซเคิล เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ห้วยทราย

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ที่ได้บริจาคขยะรีไซเคิล เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย

2024-05-17
2024-05-15
2024-05-11
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-25
2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15