องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในตำบลห้วยทรายและให้ความรู้กับผู้นำชุมชน


วันศุกร์ ที่17 พฤษภาคม 2567

นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ (นายกเอส)ได้เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในตำบลห้วยทรายและให้ความรู้กับผู้นำชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายรมัยพล วีระเศรษฐกุล ท้องถิ่นอำเภอหนองแค ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ"การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล"

#อบตห้วยทราย

#Huaisaifamily

2024-05-31
2024-05-17
2024-05-15
2024-05-11
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-25
2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18