องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


#โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันศุกร์ ที่26 เมษายน 2567

นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค

นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รองนายก รองปลัด

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลห้วยทราย ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่หมู่2

และมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมส่งมอบห้องน้ำใหม่ที่ได้ทำให้ผู้ยากไร้ในวันนี้ค่ะ

2024-05-31
2024-05-17
2024-05-15
2024-05-11
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-25
2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18