องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ_กองคลัง [ 15 ก.พ. 2566 ]53
2 คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน_กองสวัดสิการสังคม [ 15 ก.พ. 2566 ]51
3 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภา_สำนักปลัด อบต. [ 15 ก.พ. 2566 ]52
4 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 31 มี.ค. 2564 ]109
5 คู่มือประชาชนส่วนสวัสดิการฯ [ 31 มี.ค. 2564 ]116
6 คู่มือประชาชนกองสาธารณสุขฯ [ 31 มี.ค. 2564 ]111
7 คู่มือสำหรับประชาชนกองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]106
8 คู่มือสำหรับประชาชนกองคลัง [ 31 มี.ค. 2564 ]117
9 คู่มือประชาชนสำนักปลัด [ 30 มี.ค. 2564 ]119
10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 17 มี.ค. 2564 ]122