องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ