องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 036-379546 โทรสาร 036-379546
E- mail : admin@huaisai.go.th
Web Site : www.huaisai.go.th

แผนที่อบต.