องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชุมประชาคม (ระดับตำบล)


โครงการจัดประชุมประชาคม(ระดับตำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย กำนันตำบลห้วยทราย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ สมาชิก ทั้ง 10 หมู่ อสม. และประชาชนตำบลห้วยทราย เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17