องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


#โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 🕌 วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14