องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563


#กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย - สนับสนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยทราย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 - ในวันที่ 17 ก.ค. 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี และมีกิจกรรมให้ความรู้ในการทำอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนง่ายๆ ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน
2021-04-01
2021-03-01
2021-02-11
2021-02-09
2020-12-07
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24