องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563


- สนับสนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยทราย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563
- ในวันที่ 17 ก.ค. 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี และมีกิจกรรมให้ความรู้ในการทำอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนง่ายๆ ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14
2020-04-09
2020-03-26
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-06
2020-02-28
2020-01-10