องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกสำรวจ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลห้วยทรายและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อ ป้องกันภัย Covid-19


ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำจังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกสำรวจ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลห้วยทรายและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อ ป้องกันภัย Covid-19 ด้วยความปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย #ชาวตำบลห้วยทรายรวมพลังเพื่อชาติป้องกันหยุดยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14