องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ณ บริเวณตลาดสดลุงเฉลียว แก้วโชติ และตลาดสดเฮียเหลียง


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ณ บริเวณตลาดสดลุงเฉลียว แก้วโชติ และตลาดสดเฮียเหลียง
2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21