องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ณ บริเวณตลาดสดลุงเฉลียว แก้วโชติ และตลาดสดเฮียเหลียง


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ณ บริเวณตลาดสดลุงเฉลียว แก้วโชติ และตลาดสดเฮียเหลียง
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14