องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14