องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมด้วย อสม.ตำบลห้วยทรายและโรงเรียนวัดห้วยทรายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
2020-11-30
2020-10-29
2020-10-29
2020-09-17
2020-08-24
2020-08-07
2020-08-06
2020-07-17
2020-06-09
2020-05-14