องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง ด้วยการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะข้างทางทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21