องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขวัยเกษียณ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 6 พ.ย. 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ภายในกิจกรรมนี้มีกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกาย เต้นรำวง อย่างสนุกสนาน และมีการเชิญวิทยากรจาก กศน.ห้วยทราย มาให้ความรู้เรื่องการทำกระทง จากวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อเกิดสมาธิและจิตใจแจ่มใส

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21