องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


บ่อแก๊สชีวภาพ อบต.ห้วยทราย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยทรายจัดสร้างบ่อแก๊สชีวภาพแห่งแรกของตำบลห้วยทราย เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การกำจัดขยะเศษอาหาร นำไปใช้เป็นแก๊สหุงต้ม ประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยทราย โดยมีนายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายก อบต.ห้วยทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม ชมรม ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

2019-07-25
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-20
2019-06-13
2019-05-31
2019-05-15
2019-05-10
2019-05-07
2019-05-02