องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร


สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2562 ในวันที่ 31  พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2020-05-14
2020-04-09
2020-03-26
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-06
2020-02-28
2020-01-10
2020-01-08
2019-12-06