องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร


สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2562 ในวันที่ 31  พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2019-11-06
2019-11-05
2019-07-25
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-20
2019-06-13
2019-05-31
2019-05-15
2019-05-10