องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


สอนวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันให้กับผู้ทำหน้าที่สะพายเครื่อง ทั้ง 10 หมู่บ้าน


สอนวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันให้กับผู้ทำหน้าที่สะพายเครื่อง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติงานใน โครงการประชาชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 ได้กำหนดให้มีการรณรงค์พ่นหมอกควันแบบ ปูพรม ครอบคลุม 10 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และขอแจ้งให้ท่านปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ครัวเรือนที่ต้องการให้พ่นหมอกควันภายในบริเวณบ้านของตนเอง ให้ทำการเก็บอาหาร เก็บน้ำ เก็บเสื้อผ้า เข้าตู้ให้มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมี
2.ให้นำผู้ป่วยหญิงมีครรภ์ เด็ก คนชรา และผู้อยู่อาศัย ขอให้ทุกท่านออกจากภายในบริเวณบ้านเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำการพ่นหมอกควันบริเวณบ้านท่าน
3.ให้ปิดประตู หน้าต่าง ให้มิดชิด ก่อนทำการพ่นหมอกควัน และหลังจากทำการพ่นหมอกควันแล้วให้ทำการอบควันไว้ 30 นาที เมื่อครบเวลาให้เปิดประตู เปิดหน้าต่าง เปิดพัดลม เพื่อระบายอากาศและสามารถเข้าบ้านได้ตามปกติ
4.กรณีที่ไม่ต้องการพ่นหมอกควัน หรือให้พ่นหมอกควันเฉพาะรอบๆบ้าน ขอความร่วมมือให้ท่านใช้สเปรย์กำจัดยุง ฉีดพ่นบริเวณภายในบ้าน ในวันที่ทำการพ่นหมอกควันด้วย

2019-12-06
2019-11-05
2019-07-25
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-20
2019-06-13
2019-05-31
2019-05-15
2019-05-10