องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร


รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบล โดยส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัย ต่อสุขภาพ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว กระดาษ ชานอ้อย เป็นต้น

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17